Niuw

AUDCHF giá xuất hiện sự hồi phục

Giá lên
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
-AUDCHF sau sự giảm giá của tuần trước đã lấy đà tăng kể từ đầu tuần.
-RSI xuất hiện phân kì tăng.
-Dự kiến giá lên đến vùng 0.69045-0.69195
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.