OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Như các bài phân tích trước audchf vẫn canh buy như hình. Trường hợp sl thì sẽ chuyển sang short và chúng ta chấp nhận đánh đổi 1r cho kèo này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.