dinhchien

AUDCHF - quy luật tăng vẫn hiệu lực

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% risk.
- Chúc may mắn.