FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Giá đang test mức kháng cự của nó tại 0.7110 , nơi có thể xảy ra sự đảo ngược với hỗ trợ tại 0.6970
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.