tradafx

Tín hiệu phân kỳ tại vùng hỗ trợ với AUDCHF

Giá lên
FOREXCOM:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc tăng.
Mẫu hình đảo chiều hai đáy và tín hiệu phân kỳ từ MACD xuất hiện tại vùng hỗ trợ 0.67000.
Đợi mẫu hình hoàn thành và phá Key Level tại 0.68100 và retest thì có thể tìm cơ hội vào lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.69500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.