dinhchien

AUDCHF - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới.

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 2% rủi ro.
- Chúc may mắn.