tranhoang2th

AUDCHF: Ta chỉ chờ tín hiệu để bán xuống

FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
-Giá cắt xuống EMA 200 với lực mạnh ( RSI chạm 20)
-Giờ ta chờ giá hồi về với bản chất là sóng hồi (không phải sóng tăng 1 phát mạnh)
-Phá vỡ sóng hồi đó là vào lệnh
SL: trên đỉnh
TP: Đáy cũ hoặc xa hơn (fibo 1.618)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.