ICENews

Mình đang bắt mã này thấy khá ổn ae tham khảo nhé lệnh Buy

OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.