ICENews

Mình đang bắt mã này thấy khá ổn ae tham khảo nhé lệnh Buy

OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ