OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUDCHF đang có momentum giảm trên h4, giá pullback và có 1 rejection bar khá đẹp. Sell stop AUDCHF trên khung tg h4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.