DUCRYO

Ý Tưởng giao dịch AudChf

OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
cấu trúc giảm ,chờ xác nhận tại vùng OB để canh sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.