NamLeVan

audio sẽ lên trong ít ngày tới

Giá lên
BINANCE:AUDIOUSDT   AUDIO / TetherUS
Một lần xa bao lần nhớ
Mười Hai đi qua tim vụn vỡ
Tháng Giêng đợi chờ tháng Hai ngu ngơ tháng Ba chơ vơ
Một lần xa là bao lần nhớ
Chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngẩn ngơ
Bước thật chậm dưới cánh hoa rơi tháng Tư về

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.