pvtai91

AUDJPY Cơ hội sắp tới chuẩn bị mua

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
17 lượt xem
0
AUDJPY Cơ hội sắp tới chuẩn bị mua full magin. chờ khi phá kênh giá nhỏ chúng ta bắt đầu mua lên all in