maivanhai

AUDJPY sell dài hạn

Giá xuống
maivanhai Pro Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Lực nến đang cho thấy bên mua đang yếu đi tại vùng cản, đây là cơ hội cho một lệnh sell dài hạn.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: xem xét chốt lời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.