maivanhai

AUDJPY sell dài hạn

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Lực nến đang cho thấy bên mua đang yếu đi tại vùng cản, đây là cơ hội cho một lệnh sell dài hạn.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: xem xét chốt lời

Bình luận