MyFriendFun

AUDJPY chờ có cây nến tăng mạnh hồi lại để mua lên

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY chờ có cây nến tăng mạnh hồi lại để mua lên
tất cả các cặp xxx/JPY có xu hướng tăng hồi, chú ý canh mua lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.