OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
58 lượt xem
1
AJ xuống đến vùng demand màu vàng ở vùng giá 79.8 có thể buy lên và trùng với fibo 50- 61.8