tradafx

Đợi tín hiệu xác nhận và cơ hội bán với AUDJPY

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và mẫu hình đảo chiều hai đỉnh.
Đợi giá giảm phá vỡ Key Level tại 80.500 và có tín hiệu retest xác nhận thì tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 78.800 và 77.000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.