Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp AUDJPY

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Sau 1 tuần giá di chuyển mẫu hình sóng có đôi chút thay đổi, nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là xu hướng giảm, nên chỉ tập chung tìm điểm bán chứ tuyệt đối không mua ngược xu hướng.
Đã hủy lệnh:
Không khớp lệnh

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.