FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Structure - Cấu trúc thị trường :
H4 H1 đồng pha xu hướng tăng

Momentum - Động lượng :
+ Độ nghiêng sóng tăng dốc dần
+ Độ nghiêng sóng giảm thoải dần
+ Vol sóng giảm giảm dần

-> Canh giá hồi về vùng Swing Low
để buy lên khi có tín hiệu PA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.