FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá đang tiến đến ngưỡng kháng cự của nó ở mức 79.24, nơi có thể đảo ngược xuống mức hỗ trợ tại 78.59
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.