FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
- H1 giá khi lên đến gần vùng bán chính của H4 đã bị đẩy xuống và xuất hiện phân kỳ giảm.
- M15 đã tạo mô hình vai đầu vai, đồng thời giá cũng đã phá xuống vùng mua chính ủng hộ xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Nhận định: chờ giá hồi lên 1 nhịp nữa để có tỉ lệ RR tốt và tìm cơ hội sell xuống.


Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.