ngobao1975

Xu hướng AJ từ 15/7

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AJ trong xu hướng giảm, tuy nhiên giá gặp vùng hỗ trợ và hình thành mô hình vai đầu vai ngược. Khả năng giá sẽ tăng về test lại vùng kháng cự, cũng là vùng 50-61.8 của fibo. Vào lệnh BUY, TP, SL như trên chart.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.