NinjaTrader1009

#6 Nhật ký giao dịch AUD JPY

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
* khung 1h
* giá phá qua EMA 200 và đã test lại EMA 200
* EMA 12 cắt lên 36 và nằm trên EMA 200

Buy : 66. 243
Stoploss: 65.275 ( 95 pip)
TP: 68.613 ( 240 pip)

RR: 1/2.5
Volum: 0.23