FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Sự từ chối giá ở mức hỗ trợ mạnh 82.00 đã rõ khi trên H4 xuất hiện cấu trúc đi lên. Mục tiêu sắp tới có thể là 84.00