anhnd1

AUDJPY - Bán trên H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY
H4 downtrend giá đang pullback mạnh sắp tới trạng thái quá mua
Nến HA bắt đầu đổi màu => Bán với mục tiêu 78.109, Stoploss: 79.462
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá đi được 1/2 đường thì bật mạnh lại sau khi AUD uptrend trở lại => kèo hòa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.