anhnd1

AUDJPY - Bán trên H4

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY
H4 downtrend giá đang pullback mạnh sắp tới trạng thái quá mua
Nến HA bắt đầu đổi màu => Bán với mục tiêu 78.109, Stoploss: 79.462
Giao dịch được đóng thủ công: Giá đi được 1/2 đường thì bật mạnh lại sau khi AUD uptrend trở lại => kèo hòa