NguyenThang33

AUDJPY - Long lên nha ae

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY vẫn đang trong khu vực cầu cao
Mốc hỗ trơ 72.5 vẫn trong vùng trọng tâm của chúng ta.
Nếu giá đc đẩy lên và đóng cửa qua mốc đó thì ae cứ mạnh tay buy nhé!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.