NguyenThang33

AUDJPY - Long lên nha ae

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY vẫn đang trong khu vực cầu cao
Mốc hỗ trơ 72.5 vẫn trong vùng trọng tâm của chúng ta.
Nếu giá đc đẩy lên và đóng cửa qua mốc đó thì ae cứ mạnh tay buy nhé!!