OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
14 lượt xem
0
Audjpy giá phá qua kl tăng h4 chờ tesst laị kl tăng h4 này sell về vùng klv dưới. tại klv này xhiện tín hiệu nên đảo chiều, rsi h1 phân kì vào lệnh buy mục tiêu target 88./89/