SonPriceAction

AUDJPY sell on breakdown

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Sell AUDJPY khi giá phá xuống dưới như trên hình. View là longterm downtrend quay trở lại