FOREXCOM:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá đã break và đang tiến về ngưỡng tiếp theo ở mức 74.8 và 76.1
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận: Giá chạm ngưỡng 74.8