OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
24 lượt xem
0
AUDJPY có xu hướng giảm khá rõ trên chart H4. Lực tăng còn yếu và chưa thể hiện rõ ràng.
Canh bán tại supply H4.
Mục tiêu 3R như hình.