OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY có xu hướng giảm khá rõ trên chart H4. Lực tăng còn yếu và chưa thể hiện rõ ràng.
Canh bán tại supply H4.
Mục tiêu 3R như hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.