phanchanh

audjpy- LONG

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
tp: 82.57 tại fibo 50%
Tiêps tục xu hướng tăng của tuần trước, chart ngày, 4h, 1h đều hỗ trỡ xu hướng lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.