AUDJPY xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm ở Daily. Tuy nhiên, sóng giảm này có thể chỉ là sự điều chỉnh. Dài hạn, AUDJPY vẫn sẽ tăng.
Dự báo: AUDJPY sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng 92,6. Sau đó, AUDJPY có thể sẽ tăng trở lại.
Chiến lược: Sell ngắn hạn về vùng 92,6. Sau đó chờ tín hiệu đảo chiều để Buy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.