Naked_Traderr

Trade 4 - BÓNG LỚN + Wammie

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
31 lượt xem
0
3 Bước:

1. Xác định Keylevel

2. Đợi thị trường chạm tới những vùng này

3. Giao dịch mô hình xuất hiện ở một trong những vùng này
Đã hủy lệnh

Ý tưởng liên quan