HOAIGOLD

AUDJPY CANH SELL XUỐNG

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
audjpy có thể sell luôn giá hiện tại đến 83.9 sl 84.3
mn cần tín hiệu tốt tham gia nhóm để hỗ trợ bên sàn exness mn nhé :)

✅ SDT liên hệ để có kèo tốt hơn : 0397008712
✅ zalo tham khảo kèo : https://zalo.me/g/ylmjhk784
✅ youtube phân tích từng tuần : https://www.youtube.com/channel/UCjZzxLbQnS9lvzPBm8WyOlw
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.