URIFX

@AUDJPY #Wait for breakout => Buy

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Nếu tuần sau break channel xuống (màu xám), chờ fullback trong timeframe 15 phút đẻ buy.
Vì trend chính vần là bear nên cẩn trọng chờ break out rõ ràng.
Bình luận: Đây là lý do chờ break out
Bình luận: Robot kịp bắt cặp này
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận: Chờ mua nếu đẹp
Bình luận: Minh buy 1 lenh
Bình luận: up up