OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Aj sẽ break vùng tích luỹ và tiếp tục xu hướng lên của mình