BuiTrongNguyen

AUD/JPY Short

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY : Trong 1 xu hướng giảm , Khi sóng hồi lên có xuất hiện nến pinbar và 1 set up fakey cho dấu hiệu bán xuống , trend hồi 4h cũng bị phá .
Cách vào lệnh : Đặt lệnh sellstop ở dưới nến inside bar khoảng 5-10 pips, SL cách pinbar 5-10 pips.
Rủi ro dưới 2% TK .
Bài viết chỉ mang tính tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.