NguyenThang33

AUDJPY - Rủi ro dang tăng lên

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AudJpy đang tiến đến một mức kháng cự đáng kể. Thực tế, nếu bạn mở biểu đồ này hàng ngày, bạn sẽ nhận thấy rằng cặp này đang giao dịch trong phạm vi từ 77,7-79,8
từ tháng hai. Hiện tại thị trường lại một lần nữa tiến đến ngưỡng kháng cự, với sự hình thành của một cái nêm đang lên. Với mục tiêu ban đầu khoảng 78,6.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.