URIFX

@USDJPY #WaveC => Cơ hội để sell

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cặp này đơn giản là chúng ta thấy giá break xuông vùng correction.
Như vậy, ít nhất chúng ta trade được wave C nếu đây là ABC wave.
Tốt hơn nữa, wave break out xuống channel thì sẽ là một đợt xuống mạnh để tạo thành wave 1.