FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY

Lệnh sell cho AJ sắp có rồi, tuy nhiên thì sell ở đây sl sẽ khá dài , tiếp tục chờ đợi thôi mọi người
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.