nhabay220

canh sell AUDJPY

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
16 lượt xem
2
giá tạo mô hình 2 đỉnh và đã phá qua đường cổ. canh sell tại vùng 0.5 và 0.618. tp1 tại dường trendline trùng với fibo 0.382. tp2 tại 82.000 trùng fibo 0.5%