FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
1. Tìm kháng cự, hỗ trợ tại các khung lớn, trong trường hợp này là khung D
2. Vào khung nhỏ hơn (cụ thể trường hợp này là 4h) xác định xu hướng bằng trendline, fibo, elliott , rsi
3, Tìm entry tại các khung nhỏ hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.