dinhchien

AUDJPY - Tăng tại khung Tuần

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Nhìn trái, quy luật của sóng Elliot: Sóng 1 (61.8), Sóng 3 (38.2), Sóng 5 (23.6) và RSI = 68 (100-32);
Hiện tại, quy tắc tương tự cũng xảy ra: Wave 1 (61.8), Wave 3 (38.2), Wave 5 (23.6) và RSI = 32 (100-68);
Vì vậy, tôi dự đoán AUDJPY sẽ tăng lên khi lặp lại tỷ lệ Fibonacci đếm sóng Elliot

Cảm ơn bạn đã xem biểu đồ của tôi, chúc bạn may mắn
Bình luận:
Giao dịch được đóng thủ công:
lợi nhuận 223 bibs
Chờ tín hiệu sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.