FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY mình nhận định giá sẽ đi lên trong thời gian tới

- H1 sau khi giá xuống đến vùng mua chính của H1 đã có dấu hiệu đảo chiều đi lên.
- M15 cũng đã tạo cấu trúc tăng đẹp và phá lên khỏi vùng bán chính trước đó.

Nhận định, mình sẽ canh đặt 1 lệnh buy limit SL 40 pip với các mức giá trong ảnh

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.