dinhchien

AUDJPY - Phương pháp GD 3 màn hình, Price action & Elliot 25/9

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng tăng đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng quá bán rồi tăng
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.
Bình luận: