ChuongLe75

Dự đoán AJ ngày 16/08/2021

OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Dự đoán AJ ngày 16/08/2021 ai quan tâm thì chờ phản ứng rõ ràng Buy ngắn hạn nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.