VieFoex

Sell AUDJPY

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Dường như AUDJPY đang dần hình thành mô hình vai đầu vai trên biểu đồ khung H4, vì vậy chung ta sẽ canh sell khi giá phá qua vùng neckline và chờ nó retest lại mức giá này, nếu giá thật sự từ chối vùng giá này thì thật sự xu hướng giảm có thể đã bắt đầu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.