linh.fondex

AUDJPY Testing Hỗ trợ

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá đang test qua vùng hỗ trợ 79.50 nơi có khả năng tăng trở lại kháng cự 80.44
Dự báo một đợt tăng tương đối ở vùng hỗ trợ mức 5,3%