URIFX

@AUDJPY #Wave5 => Sell dài hạn

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
hi all,

Cặp này mình nghĩ còn rớt dài dài. H4 vẫn sell, M1 vẫn sell

========= Kế hoạch ========
Strategy: Sell breakout / top of correction
tw = Wave 3/5
sl = 84.6,
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chờ break bán tiếp