URIFX

@AUDJPY #Wave5 => Sell dài hạn

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
hi all,

Cặp này mình nghĩ còn rớt dài dài. H4 vẫn sell, M1 vẫn sell

========= Kế hoạch ========
Strategy: Sell breakout / top of correction
tw = Wave 3/5
sl = 84.6,
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chờ break bán tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.