Ly_Hoang_Official

AUDJPY - Kế hoạch Sell nhịp điều chỉnh cho tháng này!

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Mọi người vui lòng theo dõi trong hình nha!

Bình luận