NguyenVanSon_Forex

Tiếp tục hướng về trend chính, con đường của AUD/JPY

FOREXCOM:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cuối con đường hơi rủi ro, những vẫn có cơ hội đi ngắn hạn.

Bình luận